Employ an NYC escort when you are looking to create an unforgettable night. You’ll find raw beauties with gorgeous looks that are open to sexual fantasies of all kinds. Explore the profiles of these women to find a great partner. To make an easier decision, you can view their pictures. It is possible to select from several packages that are perfect for your specific experience searching for. As an example that The NY Elite Model Club is accessible 24 hours a every day.escort services near me The club is home to She International models and Elite NY model. You and your date are also able to take advantage of a wide range of activities at the bar. If you’re thinking of a romantic night out with your partner in New York with your girlfriend and you want to choose from various packagesthat include an escort ride from New York City. Asian escorts will make your date memorable. They are glamorous and gorgeous, and they are stunning. A escort is available for anniversary celebrations, or any other event. An escort in New York will be able to meet the most demanding needs. What ever your preferences in sexuality or sexual desires are, there’s a New York escort service for everyone. The best choice of services is offered by Escort New York. Their staff is also aware of the requirements and wants of their customers.

If you’re in Dubai and want a discreet escort, there are a few alternatives to pick from. There are two choices: a male or female escort. There’s a distinct difference between how a male or female escort is conducted. Males can be more assertive and gentle than females, whereas the female escort could appear more relaxed. BookRealEscorts offers one of the largest options of Dubai chauffeurs. It offers a wide range of attractive women that are from various cultural and countries. There are European, American, Slavic, Indian, and Asian women to select from. Apart from these different ethnicities, the business also offers thin Asian and Indian the escorts which make the experience more diverse and interesting experience. In selecting a female escort in Dubai You will have take into consideration the number of people you plan to meet. When you travel for business there is a chance that you are limited in time. An private escort from Dubai can make the process run more efficiently and smoothly. It can help in avoiding the tedious stages of a business trip. There is the option of hiring an escorte for your romantic dinners in Dubai.dubai escorts You should pick a woman capable of providing you with the most pleasant sexual experience to make your relationship more exciting. A few women from the UAE provide massages or blow-job in order to enhance their client’s experience.

An NYC escort is an escort for women who give you erotic pressure, dominance, and mature companionship. They also offer the ultimate in sexy adventure. NYC Escorts offer services throughout the city and its surrounding areas. They can provide in-call or out-call service. Hudson Yards is one of the newest neighborhoods within the city. It has 17 indoor restaurants and two street-level locations. One of the most popular restaurants among NYC people who escorts are Mercado Little Spain, where Chef Jose Andres serves regional dishes including jamon Iberico of bellota, a cured product of pork that is similar in taste to prosciutto. There are also many high-end boutiques in the neighborhood. After you sign up, you will be able to start searching for matches. The service provides a number of options, such as the possibility to create a crew with friends and select matches to yourself. There are chat rooms that allow you to chat about possible matches and even connect profiles to your contacts.escorts near me This can help you meet people you might not normally swipe right for on social networks. Two drivers were arrested as part of a scam which involved an Manhattan escort. John Picinic Jr. and David Baron were the suspects. They were both escort driver from a company named Pure Platinum Models. For a rate of more than $1,000 an hour, the escorts transported hookers and dates to Manhattan hotels. They racked up over 1.2 million in credit card receipts. David Baron (the founder of the company) was identified as “co-conspirator # 1” however he hasn’t been detained.

TÜKETİCİ HAKLARI – CAYMA – İPTAL İADE KOŞULLARI

GENEL:
1.Kullanmakta olduğunuz web sitesi üzerinden elektronik ortamda sipariş verdiğiniz takdirde, size
sunulan ön bilgilendirme formunu ve mesafeli satış sözleşmesini kabul etmiş sayılırsınız.
2.Alıcılar, satın aldıkları ürünün satış ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması
Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği (RG:27.11.2014/29188) hükümleri ile yürürlükteki
diğer yasalara tabidir.
3.Ürün sevkiyat masrafı olan kargo ücretleri alıcılar tarafından ödenecektir.
4.Satın alınan her bir ürün, 30 günlük yasal süreyi aşmamak kaydı ile  alıcının gösterdiği adresteki kişi
ve/veya kuruluşa teslim edilir. Bu süre içinde ürün teslim edilmez ise,  Alıcılar sözleşmeyi sona erdirebilir.
5.Satın alınan ürün, eksiksiz ve siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgesi, kullanım
klavuzu gibi belgelerle teslim edilmek zorundadır.
6.Satın alınan ürünün satılmasının imkansızlaşması durumunda, satıcı bu durumu öğrendiğinden
itibaren 3 gün içinde yazılı olarak alıcıya bu durumu bildirmek zorundadır. 14 gün içinde de toplam bedel
Alıcı’ya iade edilmek zorundadır.
SATIN ALINAN ÜRÜN BEDELİ ÖDENMEZ İSE:
7.Alıcı, satın aldığı ürün bedelini ödemez veya banka kayıtlarında iptal ederse, Satıcının ürünü teslim
yükümlülüğü sona erer.
KREDİ KARTININ YETKİSİZ KULLANIMI İLE YAPILAN ALIŞVERİŞLER:
8.Ürün teslim edildikten sonra, alıcının ödeme yaptığı kredi kartının yetkisiz kişiler tarafından haksız
olarak kullanıldığı tespit edilirse ve satılan ürün bedeli ilgili banka veya finans kuruluşu tarafından
Satıcı’ya ödenmez ise, Alıcı, sözleşme konusu ürünü 3 gün içerisinde nakliye gideri SATICI’ya ait olacak
şekilde SATICI’ya iade etmek zorundadır.
ÖNGÖRÜLEMEYEN SEBEPLERLE ÜRÜN SÜRESİNDE TESLİM EDİLEMEZ İSE:
9.Satıcı’nın öngöremeyeceği mücbir sebepler oluşursa ve ürün süresinde teslim edilemez ise, durum
Alıcı’ya bildirilir. Alıcı, siparişin iptalini, ürünün benzeri ile değiştirilmesini veya engel ortadan kalkana dek
teslimatın ertelenmesini talep edebilir. Alıcı siparişi iptal ederse; ödemeyi nakit ile yapmış ise iptalinden
itibaren 14 gün içinde kendisine nakden bu ücret ödenir. Alıcı, ödemeyi kredi kartı ile yapmış ise ve iptal
ederse, bu iptalden itibaren yine 14 gün içinde ürün bedeli bankaya iade edilir, ancak bankanın alıcının
hesabına 2-3 hafta içerisinde aktarması olasıdır.
ALICININ ÜRÜNÜ KONTROL ETME YÜKÜMLÜLÜĞÜ:
10.Alıcı, sözleşme konusu mal/hizmeti teslim almadan önce muayene edecek; ezik, kırık, ambalajı
yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı mal/hizmeti kargo şirketinden teslim almayacaktır. Teslim alınan
mal/hizmetin hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. ALICI , Teslimden sonra mal/hizmeti özenle
korunmak zorundadır. Cayma hakkı kullanılacaksa mal/hizmet kullanılmamalıdır. Ürünle birlikte Fatura
da iade edilmelidir.
CAYMA HAKKI:
11.ALICI; satın aldığı ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim tarihinden itibaren
14 (on dört) gün içerisinde, SATICI’ya aşağıdaki iletişim bilgileri üzerinden bildirmek şartıyla hiçbir hukuki
ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı reddederek sözleşmeden
cayma hakkını kullanabilir.
12.SATICININ CAYMA HAKKI BİLDİRİMİ YAPILACAK İLETİŞİM BİLGİLERİ:
ŞİRKET
ADI/UNVANI: Çizgi Promosyon ve Kırtasiye Ürünleri Ltd.Şti.
ADRES:Çiğdem Mah. 1557.Cadde 6/9 Çankaya ANKARA
EPOSTA:info@plaksesuar.com
TEL:0533 2449878
FAKS:0312 2843207

CAYMA HAKKININ SÜRESİ:
13.Alıcı, satın aldığı eğer bir hizmet  ise, bu 14 günlük süre sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren
başlar. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile hizmetin ifasına başlanan hizmet
sözleşmelerinde cayma hakkı kullanılamaz.
14.Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar SATICI’ ya aittir.
15.Cayma hakkının kullanılması için 14 (ondört) günlük süre içinde SATICI’ ya iadeli taahhütlü posta,
faks veya eposta ile yazılı bildirimde bulunulması ve ürünün işbu sözleşmede düzenlenen “Cayma Hakkı
Kullanılamayacak Ürünler” hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır.
CAYMA HAKKININ KULLANIMI:
16.3. kişiye veya ALICI’ ya teslim edilen ürünün faturası, (İade edilmek istenen ürünün faturası kurumsal
ise, iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir.
Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri İADE FATURASI kesilmediği takdirde
tamamlanamayacaktır.)
17.İade formu, İade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz
ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir.
İADE KOŞULLARI:
18.SATICI, cayma bildiriminin kendisine ulaşmasından itibaren en geç 10 günlük süre içerisinde toplam
bedeli ve ALICI’yı borç altına sokan belgeleri ALICI’ ya iade etmek ve 20 günlük süre içerisinde malı iade
almakla yükümlüdür.
19.ALICI’ nın kusurundan kaynaklanan bir nedenle malın değerinde bir azalma olursa veya iade
imkânsızlaşırsa ALICI kusuru oranında SATICI’ nın zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür. Ancak cayma
hakkı süresi içinde malın veya ürünün usulüne uygun kullanılması sebebiyle meydana gelen değişiklik ve
bozulmalardan ALICI sorumlu değildir.
20.Cayma hakkının kullanılması nedeniyle SATICI tarafından düzenlenen kampanya limit tutarının altına
düşülmesi halinde kampanya kapsamında faydalanılan indirim miktarı iptal edilir.
CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER:
21.ALICI’nın isteği veya açıkça kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan ve geri gönderilmeye müsait
olmayan, iç giyim alt parçaları, mayo ve bikini altları, makyaj malzemeleri, tek kullanımlık ürünler, çabuk
bozulma tehlikesi olan veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan mallar, ALICI’ya teslim edilmesinin
ardından ALICI tarafından ambalajı açıldığı takdirde iade edilmesi sağlık ve hijyen açısından uygun
olmayan ürünler, teslim edildikten sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün
olmayan ürünler, Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli
yayınlara ilişkin mallar, Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim
edilen gayrimaddi mallar, ile ses veya görüntü kayıtlarının, kitap, dijital içerik, yazılım programlarının, veri
kaydedebilme ve veri depolama cihazlarının, bilgisayar sarf malzemelerinin, ambalajının ALICI
tarafından açılmış olması halinde iadesi Yönetmelik gereği mümkün değildir. Ayrıca Cayma hakkı süresi
sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin cayma hakkının kullanılması
da Yönetmelik gereği mümkün değildir.
22.Kozmetik ve kişisel bakım ürünleri, iç giyim ürünleri, mayo, bikini, kitap, kopyalanabilir yazılım ve
programlar, DVD, VCD, CD ve kasetler ile kırtasiye sarf malzemeleri (toner, kartuş, şerit vb.) iade
edilebilmesi için ambalajlarının açılmamış, denenmemiş, bozulmamış ve kullanılmamış olmaları gerekir.
TEMERRÜT HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI
23.ALICI, ödeme işlemlerini  kredi kartı ile yaptığı durumda temerrüde düştüğü takdirde, kart sahibi
banka ile arasındaki kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyeceğini ve bankaya karşı sorumlu
olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak
masrafları ve vekâlet ücretini ALICI’dan talep edebilir ve her koşulda ALICI’nın borcundan dolayı
temerrüde düşmesi halinde, ALICI, borcun gecikmeli ifasından dolayı SATICI’nın uğradığı zarar ve
ziyanını ödeyeceğini kabul eder.

ÖDEME VE TESLİMAT
24.Banka Havalesi veya EFT (Elektronik Fon Transferi) yaparak, Türkiye İş Bankası hesaplarımızdan
(TL) herhangi birine yapabilirsiniz.
25.Sitemiz üzerinden kredi kartlarınız ile, Her türlü kredi kartınıza online tek ödeme ya da online taksit
imkânlarından yararlanabilirsiniz. Online ödemelerinizde siparişiniz sonunda kredi kartınızdan tutar
çekim işlemi gerçekleşecektir.

Hire an escort if you want to maximize your Dubai excursion. These women will entertain guests with sexually explicit offers such as striptease, sexy, and even lap dancing. They will provide you with the most complete satisfaction! No matter what your sexual preference you’ll find a Dubai sexual escort for the needs of your. An authentic Dubai escort’s profile should include an address for her personal site and photos that are verified. Also, be wary of profiles that have pictures of other girls.escort girl in dubai Prostitution is a crime in the UAE, and Dubai Escorts often demand for proof of paying customers prior to showing photographs. There are a variety of Dubai private escort firms, but BookRealEscorts has the biggest collection of women scouts. The pool of gorgeous women comprises women of Asia, Europe, and the United States. There are Asian, Slavic, and African female escorts as well as ladies who are blonde or ginger. Dubai has plenty of escorts. You may have seen. There are many escorts to be found throughout Dubai, regardless of whether they’re an expensive hotel or a local dive bar. Dubai has many escorts. You can find them in all five-star hotels. There may be a few prostitutes on the streets. Dubai Escorts are available for out-of-hotel, in-call and hotel-based escorts. Many offer various services, from BDSM to anal.